Certifierad professionell styrelseledamot

Välkommen till vår certifierade styrelseutbildning, som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att på ett professionellt sätt utveckla och skapa värde i bolag. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för bolagsstyrning enligt aktiebolagslagen och best practice. Stort fokus ligger på strategifrågor, hållbarhet, vd-styrning och kontroll av verksamheten. Du får lära dig hur du kan strukturera styrelsearbetet, arbeta med styrdokument och styrelseledamotens formella ansvar. Kunskaper du har nytta av direkt efter kursen på nästa styrelsemöte.

👩‍💻 Plats: Centrala Stockholm
💵 Pris: 21 900 kr exkl moms
Omfattning: Två heldagar
⏰ Tid:
09.00-17.30

🗓️ Anmälan till 28-29 maj 2024 -> 

🗓️ Anmälan till 25-26 september 2024 ->

🗓️ Anmälan till 23–24 oktober 2024 ->

Du får lära dig

  1. Bolagsstyrningens grunder
  Den svenska modellen för bolagsstyrning – rollfördelningen mellan ägare, styrelse och vd.

  2. Styrelsens formella ansvar
  Det formella ansvaret enligt aktiebolagslagen och annan lagstiftning samt ansvarsförsäkringar.

  3. Styrelsens sammansättning
  Hur det går till när styrelsen utses i stora och små bolag, vad ägarna och valberedningen ska tänka på vid styrelsens sammansättning och vilka krav man kan ha på en ordförande.

  4. Vad en styrelse ska arbeta med
  Vilka områden en styrelse ska arbeta med, vad som gäller enligt lag och god sed.

  5. Praktiskt styrelsearbete
  Med utgångspunkt i lagstiftningen går vi igenom hur en styrelse kan arbeta för att styrelsens arbete ska bli så effektivt som möjligt.Kunskaperna från utbildningen ska direkt kunna omsättas i praktisk verklighet. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du verktyg, checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”.

  Vem riktar sig kursen till?

  Styrelseledamöter, ägare, vd och andra som vill ha kunskap om förutsättningarna för och hur ett professionellt styrelsearbete kan bedrivas.

  Certifiering

  Utbildningen genomförs i samarbete med StyrelseAkademien. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att genomföra en tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot från StyrelseAkademien. Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ECODA, European Confederation of Directors Associations.

  Kursledare

  Torsten Örtengren

  Torsten Örtengren är börs- och bolagsstyrningsexpert samt styrelsearbetare med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är ackrediterad lärare av StyrelseAkademien och en mycket erfaren utbildare inom bolagsstyrning. Genom åren har han utbildat över 8000 personer i styrelsearbete och börsrätt. Torsten har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik. Han har ägt och drivit både tjänste- och produktbolag och har medverkat i ett hundratal företagstransaktioner som affärsansvarig och projektledare. Torsten var under sju år chef för notering och bolagsövervakning på Nasdaq Stockholm. Idag jobbar Torsten som rådgivare till noterade bolags ledningar och styrelser.

  Läs mer

  Charlotta Wikström

  Charlotta Wikström är grundare och senior partner på Stardust Consulting. Charlotta har 25 års erfarenhet av operativa och ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning på bland annat SAS och Telia. I mer än 10 år har Charlotta arbetat med styrelsearbete och idag sitter hon som styrelseordförande i Stardust Search samt styrelsearbetare i Fastighetsbolaget Kungsleden AB och WATMA. Charlotta är gästföreläsare på kursen.

  Läs mer

  Christine Martin

  Christine Martin är VD och grundare till Stardust Search. Christine arbetar huvudsakligen med rekryteringar till styrelser och andra ledande nyckelroller inom näringslivet där hon själv har erfarenhet av styrelsearbete och är även ansvarig för utveckling av Board Analyzer. Christine har 15 års erfarenhet från verkstadsindustrin och haft flera ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning, senast på Saab. Christine är gästföreläsare på kursen.

  Läs mer

  Anna Frick

  Anna Frick har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Nordnet och Leo Vegas. Hon är i dag ledamot i Fortnox, Cell Impact, Zinzino och Medhelp Care, samt i valberedningen för C-RAD. Anna är gästföreläsare på kursen.

  Läs mer

  Program

  Dag 1

  08.30 Frukost

  09.00 Välkomnande och introduktion

  • Presentation av kursledare och kursdeltagare
  • Presentation av utbildningen och metodiken

  09.30 Bolagsstyrningens grunder

  • Aktiebolagslagens grunder
  • Det svenska modellen för bolagsstyrning
  • Rollfördelningen mellan ägare, styrelse, vd och revisor
  • Bolagsstyrning i andra länder
  • Svensk kod för bolagsstyrning

  10.15 Kaffe

  10.30 Bolagsstyrningens grunder fortsättning

  • Styrande dokument i ett aktiebolag
  • Aktieägaravtal
  • Ägardirektiv
  • Bolagsordning
  • Styrelsens arbetsordning
  • Vd-instruktion
  • Rapporteringsinstruktion
  • Årsstämma och extra bolagsstämma

  12.00 Lunch

  13.00 Styrelsens formella ansvar

  • Begreppet ”ansvarsfrihet”
  • Olagliga former av värdeöverföring
  • Kapitalbristansvar – kontrollbalansräkning
  • Skatteförfarandelagen
  • Ansvarsförsäkringar

  15.00 Fika

  15.15 Styrelsens sammansättning

  • Hur utses styrelsen?
  • Arbetstagarledamöter i styrelsen
  • Antalet ledamöter och suppleanter
  • Valberedningen och dess arbete
  • Ordföranderollen
  • Alternativa sätt att starta upp ett styrelsearbete
  • Arvodering av styrelseledamöter
  • Hur långt kan ett styrelseuppdrag vara?
  • Hur avslutas ett styrelseuppdrag?

  16.45 Gästföredrag om styrelserekrytering

  17.15 Sammanfattning med tid för frågor

  17.30 Avslut dag 1


  Dag 2

  08.30 Vad en styrelse ska arbeta med

  • Styrelsens huvuduppgifter enligt aktiebolagslagen
  • Styrelsens uppgifter enligt god sed
  • Strategiarbetet

  10.15 Kaffe

  • Hållbarhet på styrelseagendan
  • Risk, kontroll och styrning

  12.00 Lunch

  13.00 Vad en styrelse ska arbeta med

  • Vd-styrning
  • Information som styrelsen ansvarar för

  14.00 Gästföredrag: Kicki Wallje-Lundh om styrelsens strategiarbete

  14.45 Fika

  15.00 Praktiskt styrelsearbete

  • Planering av styrelseåret
  • Grundmodellen förstyrelsemöten
  • Detaljerad planering av styrelsemötet
  • Styrelsematerialet
  • Kallelsen
  • Etiska regler och god sed vid styrelsebordet
  • Relationen mellan ordföranden och vd
  • Relationen mellan ledamöterna och vd

  16.00 Praktiskt styrelsearbete

  • Styrelsebeslut
  • Beredningstvånget
  • Jäv
  • Styrelseprotokoll
  • Styrelseutvärdering

  16.30 Sammanfattning med tid för frågor

  17.00 Avslut dag 2


  Kontakta oss:

  Erik Jespersen
  breakit@bonnierakademi.se

  Telefon: 070-426 05 35

  Breakit Akademi är en del av Bonnier Akademi som är en samlingsplats för cirka 150 utbildningar från Sveriges ledande utbildningsarrangörer inom B2B.

  Vanliga frågor och svar:

  Nedan finner du svar på de mest förekommande frågorna som våra kursdeltagare har. Hittar du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

  Datumet på kurssidan passar mig inte - när lanseras fler tillfällen?
  Vi lanserar kurstillfällen löpande, men håll gärna utkik i våra nyhetsbrev och på kurssidan för uppdaterad information. Hör gärna av dig om du har önskemål om kommande kurstillfällen för en specifik kurs. Du hittar våra kontaktuppgifter på respektive kurssida.

  Jag är inbokad på en kurs - när får jag mer information?

  Du får en bokningsbekräftelse i samband med bokning av kursen. En kallelse med all praktisk information skickas i regel 7 dagar innan kursstart. Titta i skräpposten om dessa inte dyker upp i vanliga inkorgen.

  På vilken adress hålls kursen?

  För våra fysiska kurser fastställer vi lokal cirka en månad. Adress skickas med i kallelsen en vecka innan kursstart. Alla våra kurser hålls i centrala Stockholm, framförallt kring Stockholms Centralstation och vid T-banestationerna Odenplan och St:Eriksplan, samt vid Torsplan (10 min gång från St:Eriksplan). Våra lokaler i Göteborg finns vid Centralstationen och Avenyn.

  Kan jag delta digitalt på en fysisk kurs?

  På ett fysiskt kurstillfälle är det inte möjligt att delta digitalt.

  Jag har fått förhinder och kan inte delta på kursen - vad kan jag göra?

  Det är möjligt att av- och omboka kostnadsfritt fram till 30 dagar innan kursstart. Därefter kan du boka om till ett kommande kurstillfälle mot en ombokningsavgift. Du har alltid rätt att kostnadsfritt överlåta din kursplats till en kollega, så länge du meddelar oss innan kursstart. Observera att ombokning och avbokning måste ske skriftligen. Du hittar våra kontaktuppgifter på respektive kurssida samt i bokningsbekräftelsen.

  Var hittar jag kursmaterialet?

  Kursmaterialet finns bifogat i tack-mejlet som i regel skickas dagen efter avslutad kurs.

  Var hittar jag mitt kursintyg?

  Kursintyget skickas till dig i regel dagen efter avslutad kurs från mailadressen intyg@bonnierakademi.se med avsändaren Bonnier Akademi. Om du inte hittar mailet, vänligen titta i din skräppost. Du har sedan möjlighet att berätta om ditt kursdeltagande genom att dela kursintyget i dina sociala kanaler, till exempel på LinkedIn.