Nu öppnar anmälan till höstens omgång

Nu kan du anmäla dig till höstens omgång som startar den 12 november 2021. Anmäl dig här!

Superboosta tillväxten med growth hacking – lär dig grunderna i arbetssättet som får ditt bolag att växa

Nå nya nivåer i er tillväxt med hjälp av datadrivna metoder, verktyg och strategier – och bygg ert egna snabbfotade growth-team

Vill du ta steget från att jobba med “vanlig” varumärkesdrivande marknadsföring till att börja jobba tillväxtdrivet på riktigt? Kanske har du hört begreppet growth hacking förut, men inte riktigt förstått hur du ska sätta igång med det? 

Nu har du chansen att lära dig grunderna i growth hacking, ett helt nytt datadrivet arbetssätt som hjälper ditt bolag att växa, av de som jobbar (och bemästrar) det varje dag.

Kursen leds av growth hackern Henrik Hoffman från tillväxtbyrån Growth Hackers Sthlm och är uppdelad i fyra delar (med ett pass i veckan). Vi börjar med grunderna – vad growth hacking är och hur det fungerar i praktiken. Och viktigast av allt – vad är din målbild? Vi sätter upp ett tydligt mål som du ska jobba mot under kursens gång – men även vad slutmålet med din growth-process för bolaget är.

En av de största utmaningarna när man startar upp ett growth-team (utöver kostnader) är kompetensen. Finns dessa internt eller behöver du ta in extern hjälp? Och har du rätt “infrastruktur” och rätt struktur för din data och tydligt mätbara KPI:er? Vi lägger grunden med de allra nödvändigaste delarna så att du får en större förståelse för hur du ställer om från din traditionella marknadsföring till ett nytt arbetssätt.

När growth-teamet är på plats och vi vet att processen och growth-experimenten fungerar är det dags för nästa steg. Här låter vi datan guida dig rätt till nästa tillväxtfas, och går igenom strategier för att skala upp growth-arbetet och nå era uppsatta tillväxtmål.

Vi lyfter fram framgångsrika case så du får lära dig av riktiga bolag som lyckats med sina tillväxtresor – men också vanliga misstag och fallgropar som kan kosta dig dyrt.

Syftet är att ge dig kunskap för att ställa om till att jobba growth-baserat och bygga ett effektivt growth-team. Du får en djupare förståelse för hur growth-processen inte bara är till för marknadsavdelningen – utan kan användas till allt från produkt- och affärsutveckling till optimering av kundresa och kundvård. I korthet – hur hela bolaget och hela affären kan gynnas av att jobba growth-baserat och bli ert framgångsrecept på ökad tillväxt. 

Kursen består av fyra tillfällen där du har möjlighet att ställa frågor till kursledaren, få personliga råd och workshoppa tillsammans med andra deltagare. Resterande tid bygger på eget arbete.

Boka nu

Syfte och mål:

 • Ge dig kunskap och verktyg för att sätta ihop ett growth-team och ställa om till att jobba growth-baserat inom din verksamhet
 • Ge dig förståelse för vilken extern kompetens du behöver ta in – eller vilken du redan sitter på internt
 • Hjälpa dig förstå vilken infrastruktur – och datastruktur du behöver ha på plats för att ta steget från vanlig marknadsföring till growth hacking
 • Ge dig förståelse för vilka KPI:er du ska jobba efter – och hur du löpande mäter och förbättrar dessa
 • Verktyg för att skala upp ditt growth-arbete och nå dina uppsatta tillväxtmål
 • Ge dig inspiration, nytänkande och ett helt nytt perspektiv på din verksamhet

Kursen riktar sig till:

Alla som jobbar med marknadsföring och tillväxt på både B2C- och B2B-bolag. Kursen passar även företagsledare som vill börja jobba growth-baserat inom organisationen. Kursen kan med fördel deltas av flera i bolaget för att få till growth-teamet från början.

Till exempel:

 • Marknadschefer / ansvariga / koordinatorer
 • Affärsutvecklare
 • Produktansvariga
 • Webbansvariga
 • Kundansvariga
 • Growth marketers / strateger
 • Entreprenörer / företagsledning

Innehåll

Lär dig grunderna i growth hacking av de som jobbar med det varje dag – en metod och ett arbetssätt som hjälper ditt bolag att växa.

1. Hur ser growth hacking ut när allt fungerar – i den bästa av världar?

  Vi börjar med att bygga en tydlig bild för alla deltagare om hur growth hacking fungerar hos bolag som bemästrar det – så vi alla vet vad vi ska ha för målbild att sikta på under kommande kurstillfällen.

  Första kurstillfället går igenom:

  • Hur growth hacking fungerar när allt är som det ska
  • Vad kan vi förvänta oss då?
  • Analys av välkända och inspirerande bolag som jobbar med growth hacking som process

  🧑‍💻  Lärarledd livekurs: 19 maj 2021, kl. 13-15

  2. Set up

  Nu vet vi var vi ska – hur börjar vi? Eller finns det saker som måste vara på plats innan vi kan börja? Vi bygger nu från grunden med de allra nödvändigaste delarna och tydliggör skillnader mellan vanlig marknadsföring och growth hacking.

  Andra kurstillfället går igenom:

  • Vilken grundläggande “infrastruktur” behöver finnas på plats för att du ska lyckas med growth hacking?
  • Hur mycket tid behöver man lägga på growth hacking?
  • Vilka kompetenser behövs?

  🧑‍💻 Lärarledd livekurs: 26 maj 2021, kl. 13-15

  3. Start up

  Vi har allt på plats – men nu då? Var börjar vi jobba? Vilka är de första stegen som nästan alltid är de samma för ett growth-team? Och vad är nästan alltid individuellt? Vi går igenom olika case, strategier och fallgropar.

  Tredje kurstillfället går igenom:

  • De största utmaningarna i uppstartsfasen – och hur man hanterar dem bäst
  • Djupdykning i hur man jobbar som en growth hacker
  • Vilka KPI:er man ska följa och försöka förbättra

  🧑‍💻 Lärarledd livekurs: 2 juni 2021, kl. 13-15

  4. Scale up

  Vad blir nästa steg när growth-teamet är igång, processen fungerar och experimenten avlöser varandra? När du jobbar med growth hacking så hjälper ofta datan dig fatta beslut om vad som är nästa steg. Här går vi bland annat igenom strategier för att skala upp arbetet internt inom bolaget, men också hur man når nya höjder tillväxtmässigt.

  Fjärde kurstillfället går igenom:

  • Hur vet man att man är redo att börja skala upp?
  • De största utmaningarna när man skalar upp growth-arbetet – och hur man hanterar dem bäst
  • Sammanfattning av kursens viktigaste punkter att ta vidare till ditt egna growth-arbete

  🧑‍💻 Lärarledd livekurs: 9 juni 2021, kl. 13-15

  Kurstillfälle 1: 19 maj 2021, kl 13.00–15.00
  Kurstillfälle 2:
  26 maj 2021, kl 13.00–15.00
  Kurstillfälle 3: 2 juni 2021, kl 13.00–15.00
  Kurstillfälle 4:
  9 juni 2021, kl 13.00–15.00

  Plats: det digitala verktyget Zoom, samt eget arbete hemifrån. Du får ett mejl med länk till livekursen innan start.

  Pris: Priset för hela kursen är 10 990 kr. ex moms

  Boka nu

  Om kursledaren:

  Henrik Hoffman
  Growth Hacker

  Henrik leder idag growth-team på både startups och storbolag inom flera branscher – allt från att hjälpa bolag att komma igång med growth hacking till att driva på det experimentbaserade och iterativa arbetssättet.

  Henrik har studerat vid Handelshögskolan och har en bred bakgrund inom marknadsföring, analys, CRM och produktutveckling, och har både drivit eget bolag och jobbat på bland annat ett av Sveriges största e-handelsbolag – Babyshop Group.

  Läs mer

  Growth Hackers

  Growth Hackers är en tillväxtbyrå och vi brukar beskriva oss som länken mellan tech och business. På ett agilt och datadrivet sätt samarbetar vi med våra kunder för att optimera hela deras digitala användarresa och deras arbetssätt med målet att skapa tillväxt.

  Läs mer

  Kontakta oss:

  Breakit
  event@breakit.se

  Breakit har på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med 350 000 unika läsare varje vecka.