Inkluderande ledarskap och social hållbarhet

I team som har en inkluderande ledare, är det 30% högre sannolikhet att man har ett gott samarbete. Vilket även är grunden till innovation, kreativitet och välmående på arbetsplatsen. Vill du också bli en inkluderande ledare?


Denna crash course ger dig metoder, verktyg och insikter så att du med starkt självförtroende kan driva inkluderingsarbetet framåt.


Du landar i ett inkluderande ledarskap som du kan implementera från dag ett. 

Resultatet av att du sätter dig in i och landar i de insikter som kursen ger, blir välmående arbetsplatser, grundade i trygga beteenden. En mycket bidragande faktor för ökad kreativitet, innovation och prestation i team med stor mångfald.

Kursen leds av Sanna Lilie och Frida Stjernholm som tillsammans har lång och gedigen erfarenhet av mångfalds- och inkluderingsarbete. 

Med grund i psykologi, beteendevetenskap och aktuell forskning förser de dig med verktyg och kunskap för att skapa det självförtroende du behöver för att fatta beslut som leder organisationen framåt.

Detta får du med dig:

 • Insikter och verktyg för att implementera en ledarskapsmodell för inkludering, baserad på dina medarbetares förtroende.

 • Kunskap och självförtroende för att fatta effektfulla beslut i arbetet för en medveten och ansvarsfull organisation.

 • Metoder och konkreta förslag på hur du kan främja trygga beteenden, vilket är grunden för kreativitet och innovation i team med stor mångfald.

 • Inspiration från andra ledare och möjlighet att samtala tillsammans kring utmaningar och möjligheter.

 • Rekommendationer och vägledning i hur du tar nästa steg i att skapa en välmående arbetsplats utifrån affärsnytta och social hållbarhet.

Kursen riktar sig till:

Dig som har ett chefsansvar på företag och vill förstå hur du bäst leder ett team med stor mångfald. Oavsett om ditt företag är i startfasen eller varit verksamt i flera år. Till exempel:

 • CEO
 • COO
 • Personalchef/ansvarig
 • Gruppledare
 • Projektledare

Väldigt bra upplägg, fungerar imponerande online. Ert presentationssätt fungerar mycket bra. Mycket relevant, bra exempel, grundat i vetenskap, inspirerande!

— Tidigare kursdeltagare

Innehåll:

Kursen varvar teori med gruppsamtal om praktik där vi skapar ett utrymme för att dela med oss av utmaningar för att tillsammans landa i nya vägar framåt. 

Ledarskapsmodell för inkludering: (9-12)

Du får tillgång till ett ramverk grundat i aktuell forskning inom ledarskapsutveckling.

 • Ramverket leder till fördjupad förståelse för hur social identitet, arbetsplatsens kontext och personliga omständigheter påverkar vår prestation på jobbet 

 • Du får kunskap och insikter om beteendemässiga och socialpsykologiska perspektiv som är viktiga att bära med sig som ledare av team med stor mångfald

 • Vi går igenom vad trygga beteenden innebär och hur dessa främjar kreativitet, innovation och därmed lönsamhet


Metoder och verktyg för mätbara resultat: (13-16)

Vi lägger grunden till ökat självförtroende i att fatta effektfulla beslut i arbetet mot en medveten och ansvarsfull organisation framtagna specifikt för ledare i techbranschen. 

 • Konkreta metoder för förändring av arbetskultur där du bygger förtroende för dig som ledare 

 • Verktyg för hur du upptäcker exkluderande beteende och jobbar aktivt för förändring av arbetsplatskulturen
 • KPI:er för att mäta framsteg för mångfald och inkludering

Datum, tid och upplägg

Datum och tid:

31 augusti
09:00-16:00

Upplägg:

Kursen kommer genomföras digitalt på distans via Zoom.

Kursen varvar teori med gruppsamtal om praktik där vi skapar ett utrymme för att dela med oss av utmaningar för att tillsammans landa i nya vägar framåt.

Detta ingår:

 • 6 lektionstimmar
 • Exklusiv tillgång till kursmaterial
 • Nätverk och inspiration från kursdeltagare och kursledare
 • Verktyg och metoder för fortsatt arbete med inkluderande ledarskap
 • Rekommendationer och vägledning för nästa steg

Pris: 6 990 kr ex moms

Mer om ämnet:

DEIB – diversity, equality, inclusion och belonging 

Vi ser hur the great resignation sköljer som en våg över USA där den största anledningen till varför människor väljer att avsluta sina anställningar är en exkluderande arbetsmiljö. Samtidigt ser vi hur bolagen som tar ett tydligt ansvar för DEIB-frågorna (diversity, equality, inclusion och belonging) växer och når nya framgångar.

Att som ledare idag inte ha inkluderingsarbetet på sin agenda riskerar företagets position på marknaden, framförallt utifrån tillgången till framtida kompetensförsörjning.

Fördelarna med att rekrytera och anställa olikheter och skapa mångfald på arbetsplatsen är många. Forskning visar t.ex. att arbetsplatser där en mångfald av erfarenheter och kompetenser finns representerade blir mer kreativa, innovativa och lönsamma. Dessutom är arbetsmiljön och ledarskapet två av de tre viktigaste faktorerna för unga arbetstagare. Utmaningen idag är att behålla den kompetens vi rekryterar.

Branschundersökningar visar att 53% av kvinnor och icke-binära inom IT och tech upplever att deras kompetens inte tas på allvar och att deras kunskaper ifrågasätts. Att inte vara medveten om hur du som ledare skapar en inkluderande arbetsmiljö leder till att branschen i sin helhet riskerar att förlora viktig kompetens och potentiella framgångar.

Optimera mångfald av kunskap och erfarenheter

Ett inkluderande ledarskap handlar om att alla medarbetare ska trivas, utvecklas och nå sin fulla potential. Hur gör du som ledare för att optimera en mångfald av kunskap och erfarenheter? Hur ser du till att arbetet med mångfald och inkludering leder till affärsnytta och social hållbarhet? Hur vill du att dina existerande och potentiella medarbetare pratar om arbetsplatsen du leder?

  Det var givande att göra personliga reflektioner över vad jag” bär med mig i väskan”- hur jag möter och reagerar på olika människor. Och hur viktigt det är att fråga människor hur de vill pratas med och hur vi behandlar varandra. Tack.

  — Tidigare kursdeltagare

  Om kursledarna:

  Sanna Lilie
  Organisations- och inkluderingsspecialist, Teller Agency

  Sanna Lilie är en skicklig facilitator med mångårig erfarenhet som workshopledare. Genom metodiken aktivt lyssnande sätts deltagarna, lärandet och insikterna i fokus. Med en bakgrund inom socialpsykologi, beteendevetenskap och HBTQIA+ har hon en djup förståelse för hur mångfalds- och inkluderingsarbete påverkar mottagare i olika målgrupper.

  Läs mer

  Frida Stjernholm
  Senior D&I Management Specialist, Teller Agency

  Frida Stjernholm har 10 års erfarenhet av att lyhört och metodiskt vägleda organisationer i praktiskt mångfalds- och inkluderingsarbete, alltid baserat på aktuell forskning. Hon är specialiserad inom inkluderande ledarskap och tillhandahåller kunskap och verktyg som ger dig det självförtroende du som ledare behöver för att fatta beslut som leder organisationen framåt.

  Läs mer

  Kontakta oss:

  Breakit
  event@breakit.se

  Breakit är nyhetssajten som på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med över 250 000 unika läsare varje vecka.

  Breakit Crash Course är vår utbildningsdel med kurser som är till för dig som snabbt och smidigt vill kompetensutveckla dig själv – och ditt bolag.