ANMÄL DIG NU

17 november 09:00 - 17:00

Så driver du intäktstillväxt i ett SaaS-bolag

Den Nordiska SaaS-industrin är på stark framfart. Startups, storföretag, inkubatorer, institutioner och investerare jobbar tillsammans för att driva tillväxt och lansera intressanta tjänster till en global publik. Men hur går man från att ha en “intressant tjänst” till att faktiskt ha stabila intäkter? Hur sätter man strategin och exekverar i praktiken för att uppnå en hållbar intäktstillväxt på sikt?

Denna kurs är en grundläggande, heltäckande kurs, i hur man driver intäktstillväxt i SaaS-bolag. Kursen riktar sig till dig som är relativt ny in i SaaS-världen – som ledare, styrelsemedlem, investerare eller marknadsförare. Även mer erfarna personer har nytta av kursen i och med dess heltäckande ramverk. Under kursens gång ges möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra i samma roll.

🗓 Kursstart: 17 november
Omfattning: 1 heldag, kl 09:00-17:00
👩‍💻 Plats: Distans

ANMÄL DIG NU

Kursen är relevant för även utanför SaaS-industrin för bolag som har någon typ av “as-a-service”-affärsmodell (PaaS, XaaS, med mera). Kursen har tonvikt på B2B men även B2C-relaterade affärer kommer att finna ett stort värde av kursen.

Vi kommer under kursens gång att täcka strategiska områden såsom prissättning, värdeproposition och go-to-market-strategi. Vi kommer även att gå in på mer operativa områden såsom hur man exekverar på strategin och bygger rätt organisation.

Du kommer lära dig:

✅ Bakgrund till SaaS-modellen och varför den blivit så framgångsrik

✅ Ett heltäckande ramverk för intäktstillväxt i SaaS-bolag

✅ Hur man hittar sin tillväxtstrategi - och vilka möjliga det finns

✅ Modeller för prissättning och paketering som används inom SaaS

✅ Hur man mäter och analyserar sin SaaS-affär för tillväxt (CLV vs CAC)

✅ Hur man bygger rätt organisation för att lyckas

✅ Plattformar för att driva affären

✅ Vilka företagscase man kan inspireras av

✅ Trender inom SaaS

    ANMÄL DIG NU

    Vem borde gå kursen?

    Denna kurs är till för dig som vill få en heltäckande förståelse för hur man driver intäktstillväxt i ett SaaS-bolag. Den lämpar sig också för dig som redan har en bra förståelse för vissa specifika områden, men nu vill bredda din kompetens. Till exempel:

     • Investerare som vill förstå befintliga/framtida investeringar bättre
     • Styrelsemedlem som vill lära dig ställa rätt frågor till management
     • Ledare som vill få en bred grund i tillväxtstrategier
     • Produkt/tech-personer som vill förstå intäktssidan
     • Marknadsförare som vill bredda sin kompetens
     • Du som är ny i SaaS-branschen och vill ha en gedigen grundkurs

    Datum, tid och info:

    Datum och tid:

    17 november, 09:00-17:00

    Plats:

    Digitalt på distans

    Detta ingår:

    - 8 lektionstimmar med teori, praktik och diskussioner
    - Exklusiv tillgång till kursmaterial
    - Nätverk och inspiration från kursdeltagare och kursledare

    Pris: 6 990 kr ex moms

    ANMÄL DIG NU

    Innehåll

    Del 1. Introduktion och utblick

    • Varför är SaaS-modellen så framgångsrik? 
    • Vad är det som händer på marknaden?
    • Varför pratar fler och fler om ‘the subscription economy’?
    • Här gör vi en utblick på marknaden för att förstå dessa frågeställningar.
    • Recuros ramverk för tillväxt av SaaS-affärer som ligger till grund för resten av kursen.

    Del 2. Värde, kund och pris

    • Vilket värde skapar vi till vilken kund, och hur mycket är de beredda att betala? 
    • Vi går igenom den grundläggande mekaniken mellan värdeerbjudande, kundmålgrupp och prissättning.
    • En kort djupdykning i prissättningsstrategi och varför det är en kritisk faktor för tillväxt.

    Del 3. Tillväxtstrategier

    • Möjliga vägar till framgång - men vilken passar vårt bolag bäst? 
    • Vi går igenom övergripande strategier såsom product-led och sales-led
    • Hur man bygger upp en (och rätt) strategi för sitt bolag.

    Del 4. Metrics och analytics

    • Vilka mätetal är kritiska att följa och förstå för att öka vår tillväxt? 
    • När tittar man på vilket, och varför? 
    • Vi går igenom grunderna i hur man mäter, rapporterar och analyserar en SaaS-affär från ett kvantitativt perspektiv. 
    • Vi tittar även på hur man kan göra forecasts och budgetar.

    Del 5. Taktiker

    • Praktisk session.
    • Här tittar vi på praktiska taktiker för intäktstillväxt och hur olika bolag använt dem framgångsrikt. 
    • Vi går igenom kundresan och resonerar i hur tillväxt kan ökas i olika delar av funneln.

    Del 6. Organisation och plattformar

    • Hur den kommersiella organisationen i ett SaaS-bolag kan se ut och fungera i praktiken. 
    • Vi listar vilka vanliga tech-plattformar som behöver för att driva affären framåt på ett effektivt sätt.
    • Här tittar vi även på processen för att driva tillväxt och hur en effektivt prioritering av marknadsaktiviteter bör göras.

    Del 6. Avslutning och framåtblick

    • Vi rundar av genom att titta på några inspirerande case samt gemensamt diskutera trender på marknaden framåt. 
    • Hur kommer en framtida recession att påverka marknaden? Vilka nya trender kan vi se?
    ANMÄL DIG NU

    Om kursledaren:

    Jonas Åström
    CEO, Recuro

    Jonas är elektroingenjör och ekonom, med bakgrund som produktutvecklare, analytiker, mediechef och företagsledare. Han specialiserar sig på prissättning, kvantitativ analys och organisation. Jonas är idag VD på Recuro och hjälper bolag inom alla branscher att bygga och växa sina subscription-affärer.

    Läs mer

    Emilia Brandt
    CCO, Recuro

    Emilia är utbildad marknadskommunikatör och har de senaste 10 åren jobbat med strategisk och operativ marknadsföring på såväl SaaS-bolag som byråer. Via Recuro, har Emilia hjälpt en mängd SaaS-bolag, stora som små, att hitta sin konkreta kommersiella strategi och hjälpt dem att driva praktiskt tillväxt.

    Läs mer

    Kontakta oss:

    Breakit
    event@breakit.se

    Breakit är nyhetssajten som på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med över 250 000 unika läsare varje vecka.

    Breakit Crash Course är vår utbildningsdel med kurser som är till för dig som snabbt och smidigt vill kompetensutveckla dig själv – och ditt bolag.