Tillgänglighetsdirektivet i praktiken – så skapar du sajter och appar enligt nya EU-lagen

2025 blir EU:s tillgänglighetsdirektiv lag. Lagen innebär att digitala tjänster och produkter inom exempelvis e-handel, media och bank måste anpassas för personer med nedsatt syn, hörsel, kognition eller motorik. Denna utbildning handlar om vad lagen innebär, hur din verksamhet påverkas, vad som krävs för att uppfylla lagen och vilka sanktioner som är att vänta om du inte uppfyller kraven.

👩‍💻 Plats: Centrala Stockholm
💵 Pris: 10 900 kr exkl moms
Omfattning: En heldag
⏰ Tid:
09.00-17.00

🗓️ Anmälan till 14 maj 2024  ->

Du får lära dig

  • Vilka produkter och tjänster som berörs av tillgänglighetsdirektivet
  • Vilka egenskaper digitala produkter och tjänster ska ha för att räknas som tillgängliga
  • Vilka standarder du kan använda för att säkerställa att produkter och tjänster är tillgängliga, till exempel EN301549, WCAG och EN17161
  • Vilka sanktioner som finns om lagkraven inte uppfylls
  • Vilka behov användarna har för olika typer av digitala produkter och tjänster
  • Hur arbetet med tillgänglighet kan fördelas från behovsanalys till färdig produkt/tjänst
  • Vilka undantag som finns från lagen

  Vem riktar sig kursen till?

  Ansvariga för tjänster och produkter som omfattas av den nya regleringen, till exempel chefer, produktägare och projektledare, men även designers och utvecklare i ledande roller, samt personer som arbetar med compliance eller social hållbarhet. Framför allt gäller det aktörer inom e-handel, passagerartrafik, elektronisk kommunikation (system för att ringa eller skicka meddelanden), media (till exempel play-tjänster), banktjänster och e-böcker.

  Mål med utbildningen

   Att du som deltagare efter genomförd utbildning har:

   • God kunskap om tillgänglighetsdirektivet och de krav det innebär
   • Förståelse för hur ditt företag påverkas av direktivet och vad ni behöver göra för att uppfylla kraven
   • Kunskap om hur arbetet med tillgänglighet kan läggas upp i praktiken

   Kursledare

   Pär Lannerö

   Pär Lannerö är en av Sveriges främsta experter på digital tillgänglighet. Sedan mitten av nittiotalet har han hållit hundratals utbildningar och föreläsningar om tillgänglighet, digital hållbarhet och andra näraliggande ämnen. Han har också arbetat med utveckling och granskning av webbplatser och appar och fungerar som rådgivare åt myndigheter, banker och andra organisationer. Pär är Sveriges nationella expert i EU-kommissionens resurscenter för tillgänglighet, AccessibleEU, och medlem i den arbetsgrupp inom standardiseringen som uppdaterar EN 301 549 för att standarden ska motsvara kraven i tillgänglighetsdirektivet. År 1999 var Pär med och startade konsultföretaget Metamatrix där han fortfarande är anställd.

   Läs mer

   Program

   09.00 Välkomnande och introduktion

   • Introduktion till tillgänglighetsdirektivet
   • Vad lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet innebär
   • Vilka produkter, tjänster och branscher som berörs
   • Hur kraven ser ut
   • Vilka sanktioner som finns om man inte uppfyller lagen

   10.15 Fika

   10.30 Behoven av och nyttan med tillgänglighet för olika användargrupper

   Behoven av tillgänglighet i olika målgrupper, exempelvis;

   • Användare med kognitiva utmaningar, såsom begränsad förmåga att fokusera, minnas, eller tolka text och symboler
   • Användare med nedsatt rörelseförmåga, räckvidd eller finmotorisk precision
   • Användare som inte ser utan behöver lyssna eller använda känseln
   • Användare med nedsatt syn, som behöver förstoring, kontraster och kompletterande ljud
   • Användare med begränsad hörsel

   12.00 Lunch

   13.00 Tillgänglighetsdirektivet i praktiken

   • Vilka standarder som finns nu (EN301549, WCAG och EN17161) och vilka som förväntas komma
   • Vilka egenskaper hos produkter och tjänster som krävs för att de ska räknas som tillgängliga
   • Hur arbetet med tillgänglighet kan fördelas från behovsanalys till färdig produkt/tjänst
   • Vilka roller i organisationen som kan behöva involveras i arbetet
   • Granskning och dokumentation av tillgänglighet
   • Program och verktyg som kan användas som stöd för arbetet med tillgänglighet

   15.00 Fika

   15.15 Tillgänglighetsdirektivet i praktiken, forts.

   16.00 Utmaningar med tillgänglighetsdirektivet

   • Otydligheter i regleringen
   • Vad gör vi i väntan på standarder?
   • Vad gäller vid undantag?
   • Frågor från deltagare - som inte hunnits med tidigare under dagen

   16.50-17.00 Sammanfattning / Avslutning

   Kontakta oss:

   Erik Jespersen
   breakit@bonnierakademi.se

   Telefon: 070-426 05 35

   Breakit Akademi är en del av Bonnier Akademi som är en samlingsplats för cirka 150 utbildningar från Sveriges ledande utbildningsarrangörer inom B2B.

   Vanliga frågor och svar:

   Nedan finner du svar på de mest förekommande frågorna som våra kursdeltagare har. Hittar du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

   Datumet på kurssidan passar mig inte - när lanseras fler tillfällen?
   Vi lanserar kurstillfällen löpande, men håll gärna utkik i våra nyhetsbrev och på kurssidan för uppdaterad information. Hör gärna av dig om du har önskemål om kommande kurstillfällen för en specifik kurs. Du hittar våra kontaktuppgifter på respektive kurssida.

   Jag är inbokad på en kurs - när får jag mer information?

   Du får en bokningsbekräftelse i samband med bokning av kursen. En kallelse med all praktisk information skickas i regel 7 dagar innan kursstart. Titta i skräpposten om dessa inte dyker upp i vanliga inkorgen.

   På vilken adress hålls kursen?

   För våra fysiska kurser fastställer vi lokal cirka en månad. Adress skickas med i kallelsen en vecka innan kursstart. Alla våra kurser hålls i centrala Stockholm, framförallt kring Stockholms Centralstation och vid T-banestationerna Odenplan och St:Eriksplan, samt vid Torsplan (10 min gång från St:Eriksplan). Våra lokaler i Göteborg finns vid Centralstationen och Avenyn.

   Kan jag delta digitalt på en fysisk kurs?

   På ett fysiskt kurstillfälle är det inte möjligt att delta digitalt.

   Jag har fått förhinder och kan inte delta på kursen - vad kan jag göra?

   Det är möjligt att av- och omboka kostnadsfritt fram till 30 dagar innan kursstart. Därefter kan du boka om till ett kommande kurstillfälle mot en ombokningsavgift. Du har alltid rätt att kostnadsfritt överlåta din kursplats till en kollega, så länge du meddelar oss innan kursstart. Observera att ombokning och avbokning måste ske skriftligen. Du hittar våra kontaktuppgifter på respektive kurssida samt i bokningsbekräftelsen.

   Var hittar jag kursmaterialet?

   Kursmaterialet finns bifogat i tack-mejlet som i regel skickas dagen efter avslutad kurs.

   Var hittar jag mitt kursintyg?

   Kursintyget skickas till dig i regel dagen efter avslutad kurs från mailadressen intyg@bonnierakademi.se med avsändaren Bonnier Akademi. Om du inte hittar mailet, vänligen titta i din skräppost. Du har sedan möjlighet att berätta om ditt kursdeltagande genom att dela kursintyget i dina sociala kanaler, till exempel på LinkedIn.