Lär dig värdera techbolag

Intro i M&A-processen och värdering av privata bolag

I denna kurs på fyra tillfällen får du kunskaperna och verktygen du behöver för att värdera onoterade techbolag och förstå dynamiken vid försäljning av ett bolag. Kursen blir en introduktion till att på egen hand genomföra värderingsanalyser, bedöma andras värderingsrapporter eller driva värdebaserade affärsstrategier genom styrelse- eller ledningsarbete.

Oavsett om du idag ingår i en ledningsgrupp, är styrelseledamot eller ägare av ett techbolag är företagsvärdering viktigt för dig. Att kunna bedöma värdet på ett bolag och framförallt vad som påverkar den summan, blir allt viktigare i dagens snabbrörliga näringsliv – inte minst i tech-sektorn.

Du kommer lära dig:

 • Olika värderingsmetoder och skillnaden mellan att värdera stabila respektive snabbväxande bolag, publika respektive privata bolag 
 • Vilka värdedrivare som påverkar värdet i techbolag
 • Hur ska du förhålla dig till bolagets affärsmodell?
 • Vad ska du leta efter i räkenskaper och affärsplan?
 • Fördelar och nackdelar med olika värderingsprinciper?  
 • Begrepp och tankesätt kring transaktioner och M&A-processen
 • Hur en tech M&A-process går till i dagens globala marknad
 • Konkreta tips och kunskaper som ger dig en stadig grund
 • Förstå och analysera prognoser utifrån bolagsinformation och branschdata

  📌 Nivå: Du är företagsledare, ekonomichef eller ansvarig för affärsutveckling, eller entreprenör som vill lära dig mer om värderingar av onoterade bolag, företagsförvärv och företagsöverlåtelser.

  🗓 Startdatum 2 september

  ✎ 4 tillfällen, 8 lektionstimmar

  👩‍💻 Fysiskt i klassrum och digitalt medverkande på distans

  👉 Kursen är för: Entreprenörer, företagsledning, ekonomichef, affärsutvecklare, VDs och investerare på små och medelstora bolag

  Kursen var mycket givande och Mattias var riktigt bra på att ta riktiga exempel och öva teorin på. Jag har lärt mig fundamentala begrepp och tankesätt kring transaktioner och M&A-processen.

  — Deltagare på kursen omgången våren 2022

  Om kursledaren:

  Mattias Borg
  Director, Stratema

  Mattias Borg är Director på M&A-rådgivaren Stratema. Han har över 20 års egen erfarenhet som tech entreprenör och har sålt och noterat flera egna bolag. Som M&A-rådgivare har hjälp många andra entreprenörer till en framgångsrik exit. Tidigare arbetade han på den amerikanska investmentbanken Corum Group och dess internationella huvudkontor i Zürich.

  Läs mer

  Gästföreläsare: Erik Siwers
  grundare aimplan, tidigare CTO och General Manager Bizview Systems

  Erik har erfarenhet av att genomföra en försäljning av ett techbolag i praktiken. Erik kommer gästföreläsa med fokus på komplexiteten med att sälja till utländsk köpare med tonvikt på olika redovisningsprinciper i Sverige och USA.

  Läs mer

  Tid, plats och info

  Datum:

  Kursdel 1: 2 september 2022, kl 10.00–12.00 + lunch (fysisk)
  Kursdel 2: 9 september 2022, kl 10.00–12.00 (digital)
  Kursdel 3: 16 september 2022, kl 10.00–12.00 (digital)
  Kursdel 4: 23 september 2022, kl 10.00–12.00 + lunch (fysisk)

  Upplägg:

  Kursen kommer genomföras både i klassrum (Stockholm) och digitalt via Zoom. På så sätt får du möjlighet att träffa och nätverka med dina kurskamrater, samtidigt som du behåller flexibiliteten med att delta på distans. Du kommer kontinuerligt få information via mail om plats och länk till Zoom under kursens gång. 

  Kursen bygger på fyra separata tillfällen och eget arbete hemma. Du får jobba teoretiskt och praktiskt under handledning av kursledaren Mattias Borg från M&A-rådgivaren Stratema.

  För dig som inte kan/vill vara med fysiskt kommer vi ordna en lösning att delta enbart digitalt. 

  Detta ingår: 

  - Fyra kurstillfällen á 2 lektionstimmar per tillfälle
  - Exklusiv tillgång till kursmaterial
  - Nätverk och inspiration från kursdeltagare och kursledare
  - Förtäring vid fysiska träffar

  Pris: 14 990 kr ex moms

  Syfte och mål:

  • Du får kunskap och förståelse för värdering av onoterade bolag och hur olika affärsmodeller påverkar bolagsvärdet på kort och lång sikt. Med särskilt fokus på bolag inom teknologi, mjukvara och media.
  • Ge dig grundläggande insikt i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna förstå de fundamentala faktorerna som ligger till grund för en företagsvärdering.
  • Lära dig förstå och analysera prognoser utifrån bolagsinformation och branschdata.
  • Genomgång av grunderna i hur en tech M&A-process går till i dagens globala marknad.
  • Konkreta tips och kunskaper som ger dig en stadig grund att använda när du i framtiden överväger exit, kapitalanskaffning, förvärv eller avyttring. Eller om du som investerare överväger att investera i emissioner eller majoritetsförvärv. 

  Innehåll

  Del 1. Process, begrepp och marknadsaktörer 

  • Grundläggande begrepp och översikt av M&A-processen
  • Värdering och prissättning
  • Avkastningskrav/incitament för förvärv
  • Private Equity - investeringslogik
  • Strategiska köpare - investeringslogik
  • Privatmarknad och publik aktiemarknad 

  Del 2. Företagsanalys och finansiell analys 

  • Att läsa och förstå finansiella rapporter
  • Att läsa och förstå prognoser
  • Omarbeta rapporter och prognoser (recasting)
  • Internationella aspekter
  • Strategiskt värde
  • Värdedrivare - identifiera och förstå vad som ökar/minskar företagsvärden

  Del 3. Företagsvärdering

  • Dynamiken bakom företagsvärdering
  • Metoder
  • Kassaflödesvärering (DCF)
  • Alternativkostnad (Replacement Cost)
  • Avkastningskrav (Internal Rate of Return)
  • Jämförbara M&A transaktioner/marknadsdata
  • Jämförbara värderingar (Public Peer-groups) 
  • Case: Värdering av olika typer av tech-bolag

  Del 4. Transaktionsstruktur

  • Definition 
  • Komplexitet
  • Aktier och inkråm (Stock vs. Asset)
  • Olika sätt att betala för ett företag
  • Internationella aspekter
  • Due Diligence
  • Aktieöverlåtelseavtal (SPA)

   Bra och pedagogisk föreläsare. Gillar att vi fick helheten och tillräckligt djup på samma gång.

   — Deltagare på kursen omgången våren 2022

   Kontakta oss:

   Breakit
   event@breakit.se

   Breakit är nyhetssajten som på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med över 250 000 unika läsare varje vecka.

   Breakit Crash Course är vår utbildningsdel med kurser som är till för dig som snabbt och smidigt vill kompetensutveckla dig själv – och ditt bolag.