Nya krav på hållbara finanser – få koll på EU:s förordningar och klimatrelaterade finansiella risker enligt TCFD

Har du koll på alla nya krav och riktlinjer som tvingar företag att redovisa exakt hur hållbara de är? I vår kurs får du koll på EU:s nya krav – som Taxonomi-, och Disclosureförordningen, och övergripande verktyg och riktlinjer som TCFD.

Grönt är det nya svarta. När EU:s nya regulatoriska agenda med krav för hållbara finanser träder i kraft i år ökar trycket på transparens och rapportering. Viktigt är att mäta, samla in och tillgodose marknaden med data kring klimat och hållbarhet. Det gäller inte bara att ha koll på de nya förordningarna – utan också att ha en konkret handlingsplan för att kunna förbereda sig för omställningen – och framtiden. 

Parisavtalet och globala hållbarhetsmål tillsammans med klimatforskning visar vikten av omställning inom den finansiella sektorn och samhället i stort. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären – och där är finansbranschen en viktig nyckel för vår gröna framtid. 2015 lanserades därför initiativet Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) – med vägledning för att ha finansiell koll på hur man påverkas av klimatförändringar finansiellt.

Men att kunna analysera klimatrelaterade finansiella risker kan också vara en stor möjlighet. Genom att påvisa finansiella risker och möjligheter inom investeringar, finansiering och verksamhet har man möjlighet att stärka sin verksamhet, engagera bolag och skapa värde finansiellt.

I denna kurs på tre tillfällen får du kunskaperna och verktygen du behöver för att förstå vad som är viktigt för att integrera hållbarhet i din verksamhet och affär och klara av EU:s nya krav, globala mål och hur ni ska ställa om. Du får en överblick över hållbara finanser, regleringar och verktyg och lära dig mer om hur du tar dig an TCFD, Taxonomi- och Disclosureförordningen. 

Du får steg för steg lära dig syftet med de nya kraven och vad som krävs av dig och ditt bolag för att redovisa ert hållbarhetsarbete på ett transparent sätt. Vi går också igenom olika typer av klimatrelaterade finansiella risker och hur du ska bedöma och hantera dessa – och även tar fram en konkret handlingsplan så att du är rustad för en oviss framtid. 

Vi blandar teori med praktiskt arbete i form av case och övningar där du får träna själv. Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med affärsutveckling och affärer, miljö-, hållbarhetsfrågor inom den finansiella sektorn – både på startups och storbolag. Kursen passar även entreprenörer och investerare som är intresserade av ämnet, eller av att investera i hållbara företag. 

Kursen bygger på tre separata tillfällen (tre förmiddagar). Du får jobba teoretiskt och praktiskt under handledning av kursledarna Filippa Strandänger och Tomas Otterström som jobbar med hållbara finanser på revisions- och rådgivningsföretaget KPMG.

BOKA SISTA CHANSEN

Efter kursen kommer du att ha koll på:

 • Hur du identifierar klimatrelaterade risker och möjligheter
 • Vad som krävs för att kunna rapportera enligt TCFD
 • Taxonomiförordningen – krav, syfte och möjligheter
 • Disclosureförordningen – omfattning och förväntningar
 • ESG – analys, hantering och rapportering
 • Hur du integrerar TCFDs rekommendationer i din långsiktiga bolagsstrategi
 • Hur du sätter upp en tydlig process för hur du kontinuerligt jobbar enligt TCFDs rekommendationer
 • Hur du som entreprenör eller bolagsledare inleder ett strategiskt arbete för att i framtiden kunna ta in grönt kapital och attrahera investerare genom att kunna rapportera taxonomidata

  Kursen riktar sig till:

  Dig som jobbar med affärsutveckling och strategi, miljö-, och hållbarhetsfrågor inom den finansiella sektorn, näringsliv och industri – både startups och storbolag. Även andra chefer och ledare som är intresserade av ämnet, eller investerare som är intresserade av att investera i hållbara företag. Till exempel:

  • Entreprenörer
  • Miljö-, hållbarhetschefer/ansvariga
  • Ansvariga för risk och compliance
  • Företagsledningar, exempelvis vds eller operativa chefer
  • CFOs/ekonomichefer
  • Affärsutvecklare
  • Investerare och riskkapitalister

  Innehåll

  1. Klimatrelaterade risker & möjligheter – Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

  • Vilka utmaningar står vi inför och vilka målsättningar och verktyg finns?
  • Vad innebär klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter?
  • Vad omfattar TCFD:s rekommendationer egentligen?
  • Genomgång av olika typer av klimatrelaterade finansiella risker och hur du ska bedöma och hantera dessa 
  • Scenarioplanering för framtiden och en konkret handlingsplan så att du är rustad för en oviss framtid
  • Case: Så integrerar du klimatrelaterade finansiella aspekter i styrning, strategi, riskhantering och målsättningar som går hand i hand med TCDF:s rekommendationer – lär dig av case studies
  • Så rapporterar du klimatrelaterade risker och möjligheter med utgångspunkt i TCFD
  • Praktiska övningar


  2. Taxonomiförordningen

  • Bakgrunden till EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter, målsättningar och tidsplan 
  • EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter– innehåll och aktörer som omfattas
  • De sex miljömålen och vad dessa innebär för ditt bolag
  • Vilka krav kommer EU-taxonomin att ställa på ditt företag ?
  • Hur gör man rent konkret? Så förbereder du dig för EU:s taxonomi – steg för steg
  • Så gör du en handlingsplan för implementering i din verksamhet
  • Praktiska övningar


  3. ESG-rapportering för bolag och finansiella aktörer – Disclosureförordningen (SFDR)

  • Vad är ESG och varför är det viktigt att analysera, hantera och rapportera ESG-faktorer?
  • ESG-rapportering för bolag och finansiella aktörer 
  • Disclosureförordningen (SFDR) – innehåll och aktörer som omfattas
  • Hur rapporterar bolag ESG – Non-financial Reporting Directive (NFRD)?
  • Så genomför du en ESG-rapportering – steg för steg
  • Praktiska övningar
  • Frågestund
  • Summering av kursen och viktiga key-takeaways

  Kurstillfälle 1: 16 mars 2021, kl 09.00–12.00
  Kurstillfälle 2:
   23 mars 2021, kl 09.00–12.00
  Kurstillfälle 3:
  30 mars 2021, kl 09.00–12.00

  Plats: det digitala verktyget Zoom, samt eget arbete hemifrån. Du får ett mejl med länk till livekursen efter bokning.

  Pris: Priset för hela kursen är 7 900 kr. ex moms

  Om kursledarna:

  Filippa Strandänger
  Manager, Sustainable Finance & Financial Risk Management / KPMG

  Filippa är ekonom och har en gedigen erfarenhet från att ha arbetat inom den finansiella sektorn med bank finans och försäkring.

  På KPMG arbetar Filippa inom Financial Risk Management för att hjälpa kunder inom den finansiella sektorn. Projekt som Filippa deltar i och leder innefattar allt ifrån strategiska färdplaner inom hållbarhet, ESG Due Diligence, till internrevision. Som manager för hållbara finanser och medlem i KPMGs globala nätverk för hållbara finanser, arbetar Filippa med kunder i den finansiella sektorn för att möjliggöra anpassning, riskhantering och engagemang för materiella ESG-faktorer (Environmental, Social & Governance) för en hållbar framtid.

  Läs mer

  Tomas Otterström
  Sustainability Advisory Lead / KPMG

  Tomas har mer än 20 års erfarenhet som managementkonsult, varav de 6 senaste åren som Partner på KPMG Finland. Utöver rollen på KPMG Sverige leder Tomas även hållbarhetsaffären i Finland. Han är medlem av KPMG-nätverkets globala ledningsgrupp för hållbarhetstjänster och leder globalt KPMG-nätverkets utveckling av tjänster inom ansvarsfull placering och hållbar finansiering.

  Tomas har omfattande erfarenhet av integrering av hållbarhet i affärsstrategier och affärsprocesser såsom riskhantering, upphandling, företagstransaktioner, finansiering, försäljning, utveckling av värdekedjan samt rapportering. 

  Vidare har Tomas varit ordförande eller talare på mer än 100 konferenser i över 10 länder.

  Läs mer

  Kontakta oss:

  Breakit
  event@breakit.se

  Breakit har på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med 350 000 unika läsare varje vecka.