Kursen är fullbokad – gör intresseanmälan för ny omgång

Lämna din mejladress så kontaktar vi dig så fort vi öppnar upp för anmälan till vårens andra omgång. Intresseanmälan är inte bindande!

Lär dig värdera techbolag – introkurs i finansiell analys och värdering av privata bolag

Oavsett om du idag ingår i ledningsgrupp, är styrelseledamot eller ägare av ett techbolag är företagsvärdering aktuellt för dig. Att kunna bedöma värdet på ett bolag – och framförallt vad som påverkar värdet, blir allt viktigare i dagens snabbt växande näringsliv – inte minst i tech-sektorn.

I denna kurs på tre tillfällen får du kunskaperna och verktygen du behöver för att värdera onoterade bolag. Kursen blir en introduktion till att på egen hand genomföra värderingsanalyser, bedöma andras värderingsrapporter eller driva värdebaserade affärsstrategier genom styrelse- eller ledningsarbete.

Under kursens gång går vi igenom olika värderingsmetoder och skillnaden mellan att värdera stabila respektive snabbväxande bolag, publika respektive privata bolag och vilka värdedrivare som påverkar värdet i techbolag mest. Hur ska du förhålla dig till bolagets affärsmodell? Vad ska du leta efter i räkenskaper och affärsplan? Fördelar och nackdelar med olika värderingsprinciper?

Vi blandar teori med praktiskt arbete i form av värdering av olika case. Utbildningen riktar sig till dig som är ledare, ekonomichef eller ansvarig för affärsutveckling, samt andra ledare som jobbar med företagsförvärv och företagsöverlåtelser (M&A), eller entreprenörer som vill lära sig mer om värderingar av onoterade bolag. Vi lägger fokus på techbolag, men innehållet i kursen är applicerbart på alla branscher.

Kursen bygger på tre separata tillfällen (tre eftermiddagar). Du får jobba teoretiskt och praktiskt under handledning av kursledaren Magnus Lövdén från M&A-rådgivaren Stratema.

Syfte och mål:

 • Ge dig förståelse för värdering av onoterade bolag och hur olika affärsmodeller påverkar bolagsvärdet på kort och lång sikt. Med särskilt fokus på bolag inom teknologi, mjukvara och media.
 • Ge dig de grundläggande kunskaperna i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna arbeta med företagsvärdering.
 • Lära dig att analysera branscher och upprätta prognoser utifrån bolagsinformation och branschdata.
 • Hjälpa dig förstå hur du använder och tolkar de mest använda värderingsmetoderna.
 • Ge dig en stadig grund av kunskaper att använda när du i framtiden överväger kapitalanskaffning, förvärv eller avyttring. Eller om du som investerare överväger att investera i emissioner eller majoritetsförvärv.

Kursen riktar sig till:

Dig som är ledare, ekonomichef eller ansvarig för affärsutveckling, samt andra ledare som jobbar med företagsförvärv och företagsöverlåtelser (M&A), eller entreprenörer som vill lära sig mer om värderingar av onoterade bolag. Vi lägger fokus på techbolag men innehållet i kursen är applicerbart på alla branscher. Till exempel:

 • Entreprenörer och företagsledningar
 • Ekonomichefer
 • Affärsutvecklare
 • VDs
 • M&A

Innehåll

Grundkursen inleder med att lära ut de grundläggande kunskaperna i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna arbeta med företagsvärdering. När vi är trygga med de analytiska angreppssätten går kursen vidare och introducerar de vanligaste värderingsmetoderna och låter kursdeltagarna arbeta teoretiskt och praktiskt under aktiv handledning av kursledaren.

1. Koncept, begrepp och marknadsaktörer

 • Grundläggande begrepp
 • Värdering och prissättning
 • Privatmarknad och publik aktiemarknad
 • Industriella och finansiella marknadsaktörer
 • Avkastning, avkastningskrav och kapitalkostnad

2. Företagsanalys och finansiell analys

 • Att läsa och förstå finansiella rapporter
 • Kassaflöden och kassaflödesanalyser
 • Att läsa och upprätta en prognos
 • Värdedrivare - identifiera och förstå vad som ökar/minskar företagsvärden

3. Värderingsmetoder – principer och utförande

 • Substansvärdering (bokfört och justerat)
 • Jämförelsevärdering (multipelvärdering)
 • Avkastningsvärdering (Kassaflödesvärdering s.k. DCF)
 • Case: Värdering av mindre företag
 • Case: Värdering av tillväxtföretag
 • Case: Värdering av SaaS/PaaS bolag med fokus på ARR
 • Case: Riskkapitalvärdering i pre-profit bolag (venture)

Kurstillfälle 1: 12 mars 2021, kl 13.00–16.00
Kurstillfälle 2:
 19 mars 2021, kl 13.00–16.00
Kurstillfälle 3:
26 mars 2021, kl 13.00–16.00

Plats: det digitala verktyget Zoom, samt eget arbete hemifrån. Du får ett mejl med länk till livekursen efter bokning.

Pris: Priset för hela kursen är 8 990 kr. ex moms

Om kursledaren:

Magnus Lövdén
Partner, Stratema

Magnus Lövdén är Partner på den nordiska M&A-rådgivaren Stratema. Han har över 20 års erfarenhet inom förvärv, försäljningar och riskkapitalinvesteringar i företag, och specialist på att lösa och samverka i komplexa transaktions- och finansieringsfrågor. Han är en erkänd expert inom företags- och riskkapitalvärdering i Sverige och fokuserar främst på branscherna teknologi, media och telecom.

Läs mer

Kontakta oss:

Breakit
event@breakit.se

Breakit har på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med 350 000 unika läsare varje vecka.