Sista chansen att anmäla dig till höstens start! 

Nu kan du anmäla dig till höstens omgång som startar den 22 oktober 2021. Anmäl dig här ->

Lär dig värdera techbolag – introkurs i finansiell analys och värdering av privata bolag

Ny omgång av succékursen! Nu omarbetad version på fem kurstillfällen och mer fokus på startups och venture capital. Anmäl dig idag – begränsat antal platser!

Oavsett om du idag ingår i ledningsgrupp, är styrelseledamot eller ägare av ett techbolag är företagsvärdering aktuellt för dig. Att kunna bedöma värdet på ett bolag – och framförallt vad som påverkar värdet, blir allt viktigare i dagens snabbt växande näringsliv – inte minst i tech-sektorn.

I denna kurs på tre tillfällen får du kunskaperna och verktygen du behöver för att värdera onoterade bolag. Kursen blir en introduktion till att på egen hand genomföra värderingsanalyser, bedöma andras värderingsrapporter eller driva värdebaserade affärsstrategier genom styrelse- eller ledningsarbete.

Under kursens gång går vi igenom olika värderingsmetoder och skillnaden mellan att värdera stabila respektive snabbväxande bolag, publika respektive privata bolag och vilka värdedrivare som påverkar värdet i techbolag mest. Hur ska du förhålla dig till bolagets affärsmodell? Vad ska du leta efter i räkenskaper och affärsplan? Fördelar och nackdelar med olika värderingsprinciper?

Vi blandar teori med praktiskt arbete i form av värdering av olika case. Utbildningen riktar sig till dig som är ledare, ekonomichef eller ansvarig för affärsutveckling, samt andra ledare som jobbar med företagsförvärv och företagsöverlåtelser (M&A), eller entreprenörer som vill lära sig mer om värderingar av onoterade bolag. Vi lägger fokus på techbolag, men innehållet i kursen är applicerbart på alla branscher.

Kursen bygger på fem separata tillfällen (fem eftermiddagar) och eget arbete hemma. Du får jobba teoretiskt och praktiskt under handledning av kursledaren Magnus Lövdén från M&A-rådgivaren Stratema.

Syfte och mål:

 • Ge dig förståelse för värdering av onoterade bolag och hur olika affärsmodeller påverkar bolagsvärdet på kort och lång sikt. Med särskilt fokus på bolag inom teknologi, mjukvara och media.
 • Ge dig de grundläggande kunskaperna i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna arbeta med företagsvärdering.
 • Lära dig att analysera branscher och upprätta prognoser utifrån bolagsinformation och branschdata.
 • Hjälpa dig förstå hur du använder och tolkar de mest använda värderingsmetoderna.
 • Ge dig en stadig grund av kunskaper att använda när du i framtiden överväger kapitalanskaffning, förvärv eller avyttring. Eller om du som investerare överväger att investera i emissioner eller majoritetsförvärv.

Kursen riktar sig till:

Dig som är ledare, ekonomichef eller ansvarig för affärsutveckling, samt andra ledare som jobbar med företagsförvärv och företagsöverlåtelser (M&A), eller entreprenörer som vill lära sig mer om värderingar av onoterade bolag. Vi lägger fokus på techbolag men innehållet i kursen är applicerbart på alla branscher. Till exempel:

 • Entreprenörer och företagsledningar
 • Ekonomichefer
 • Affärsutvecklare
 • VDs
 • M&A

Innehåll

Grundkursen inleder med att lära ut de grundläggande kunskaperna i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna arbeta med företagsvärdering. När vi är trygga med de analytiska angreppssätten går kursen vidare och introducerar de vanligaste värderingsmetoderna och låter kursdeltagarna arbeta teoretiskt och praktiskt i grupp eller på egen hand. En del information kan behöva hemstuderas mellan de olika blocken för maximal inlärning.

Del 1. Koncept, begrepp och marknadsaktörer – fokus på avkastningsbegrepp

 • Grundläggande begrepp
 • Värdering och prissättning
 • Avkastningskrav – grundläggande 
 • Private Equity – investeringslogik och avkastningskrav 
 • Venture Capital – investeringslogik och avkastningskrav 
 • Avkastningskravets roll i värderingsberäkning / investeringsbedömning 
 • Privatmarknad och publik aktiemarknad 

Del 2. Företagsanalys och finansiell analys 

 • Att läsa och förstå bakomliggande ”story” i finansiella rapporter 
 • Att beräkna kassaflöden och bygga prognoser 
 • Värdedrivare – identifiera och förstå vad som ökar/minskar företagsvärden
 • Substansvärdering (bokfört och justerat) 

Del 3. Värderingsmetoder – principer och utförande 

 • Avkastningsvärdering (Kassaflödesvärdering s.k. DCF) 
 • Steg-för-steg kassaflödesvärdering 
 • Var hittar jag marknadsinput för värderingar? 

Del 4. Värderingsmetoder – värdering i speciella situationer 

 • Case: Värdering av mindre, ägarberoende företag 
 • Case: Värdering av tillväxtföretag 
 • Case: Värdering av SaaS-bolag med fokus på ARR 
 • Case: Riskkapitalsvärdering i pre-profit bolag (venture) 

Del 5. Examen och avslutning 

 • Värdering och redovisning av examenscase 
 • Q&A och avslutning

  Kursdel 1: 3 september 2021, kl 13.00–15.00
  Kursdel 2: 10 september 2021, kl 13.00–15.00
  Kursdel 3: 24 september 2021, kl 13.00–15.00
  Kursdel 4: 1 oktober 2021, kl 13.00–15.00
  Kursdel 5: 8 oktober 2021, kl 13.00–15.00

  Plats: det digitala verktyget Zoom, samt eget arbete hemifrån. Du får ett mejl med länk till livekursen innan kursstart.

  ANMÄL DIG NU

  Om kursledaren:

  Magnus Lövdén
  Partner, Stratema

  Magnus Lövdén är Partner på den nordiska M&A-rådgivaren Stratema. Han har över 20 års erfarenhet inom förvärv, försäljningar och riskkapitalinvesteringar i företag, och specialist på att lösa och samverka i komplexa transaktions- och finansieringsfrågor. Han är en erkänd expert inom företags- och riskkapitalvärdering i Sverige och fokuserar främst på branscherna teknologi, media och telecom.

  Läs mer

  Kontakta oss:

  Breakit
  event@breakit.se

  Breakit har på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med 350 000 unika läsare varje vecka.