Lär dig värdera techbolag – Introduktion i M&A-processen och värdering av privata bolag

Ny omgång av succékursen! Nu i en omarbetad version med mer fokus på Mergers & Aquisitions (M&A). Anmäl dig idag – begränsat antal platser!

Läs om hur vi anpassar kursdagarna efter rådande restriktioner här. 

Oavsett om du idag ingår i ledningsgrupp, är styrelseledamot eller ägare av ett techbolag är företagsvärdering aktuellt för dig. Att kunna bedöma värdet på ett bolag och framförallt vad som påverkar värdet, blir allt viktigare i dagens snabbt växande näringsliv – inte minst i tech-sektorn.

Kunskaper, verktyg, lägg en bra grund

I denna kurs på fyra tillfällen får du kunskaperna och verktygen du behöver för att värdera onoterade techbolag och förstå dynamiken vid försäljning av ett bolag. Kursen blir en introduktion till att på egen hand genomföra värderingsanalyser, bedöma andras värderingsrapporter eller driva värdebaserade affärsstrategier genom styrelse- eller ledningsarbete.

Värderingsmetoder, räkenskaper och affärsplan

Under kursens gång går vi igenom olika värderingsmetoder och skillnaden mellan att värdera stabila respektive snabbväxande bolag, publika respektive privata bolag och vilka värdedrivare som påverkar värdet i techbolag mest. Hur ska du förhålla dig till bolagets affärsmodell? Vad ska du leta efter i räkenskaper och affärsplan? Fördelar och nackdelar med olika värderingsprinciper?  

Kursen riktar sig till:

Dig som är företagsledare, ekonomichef eller ansvarig för affärsutveckling, eller entreprenörer som vill lära sig mer om värderingar av onoterade bolag, företagsförvärv och företagsöverlåtelser (M&A). Till exempel:

 • Entreprenörer och företagsledningar
 • Ekonomichefer
 • Affärsutvecklare
 • VDs
 • Investerare

Nytt för våren 2022! Nu kan du både nätverka med dina kurskamrater på plats och behålla flexibiliteten med att delta på distans. Vårens upplaga kommer ske både på plats i klassrum och digitalt på distans. Ser mer information nedan vid respektive kursdel.

ANMÄL DIG NU

Syfte och mål:

 • Du får kunskap och förståelse för värdering av onoterade bolag och hur olika affärsmodeller påverkar bolagsvärdet på kort och lång sikt. Med särskilt fokus på bolag inom teknologi, mjukvara och media.
 • Ge dig grundläggande insikt i finansiell analys som är nödvändiga för att kunna förstå de fundamentala faktorerna som ligger till grund för en företagsvärdering.
 • Lära dig förstå och analysera prognoser utifrån bolagsinformation och branschdata.
 • Genomgång av grunderna i hur en tech M&A-process går till i dagens globala marknad.
 • Konkreta tips och kunskaper som ger dig en stadig grund att använda när du i framtiden överväger exit, kapitalanskaffning, förvärv eller avyttring. Eller om du som investerare överväger att investera i emissioner eller majoritetsförvärv. 

Datum:

Kursdel 1: 27 januari 2022, kl 10.00–12.00 + lunch (fysisk)
Kursdel 2: 3 februari 2022, kl 10.00–12.00 (digital)
Kursdel 3: 10 februari 2022, kl 10.00–12.00 (digital)
Kursdel 4: 17 februari 2022, kl 10.00–12.00 + lunch (fysisk)

Upplägg:

Kursen kommer genomföras både i klassrum (Stockholm) och digitalt via Zoom. På så sätt får du möjlighet att träffa och nätverka med dina kurskamrater, samtidigt som du behåller flexibiliteten med att delta på distans. Du kommer kontinuerligt få information via mail om plats och länk till Zoom under kursens gång. 

Kursen bygger på fyra separata tillfällen och eget arbete hemma. Du får jobba teoretiskt och praktiskt under handledning av kursledaren Mattias Borg från M&A-rådgivaren Experia Corporate Finance Advisors.

För dig som inte kan/vill vara med fysiskt kommer vi ordna en lösning att delta enbart digitalt. 

Detta ingår:
- Fyra kurstillfällen á 2 lektionstimmar per tillfälle
- Exklusiv tillgång till kursmaterial
- Nätverk och inspiration från kursdeltagare och kursledare
- Förtäring vid fysiska träffar

Pris: 14 990 kr ex moms

ANMÄL DIG NU

Innehåll

Del 1. Process, begrepp och marknadsaktörer 

 • Grundläggande begrepp och översikt av M&A-processen
 • Värdering och prissättning
 • Avkastningskrav/incitament för förvärv – grundläggande 
 • Private Equity – investeringslogik
 • Strategiska köpare - investeringslogik
 • Privatmarknad och publik aktiemarknad 

Del 2. Företagsanalys och finansiell analys 

 • Att läsa och förstå finansiella rapporter
 • Att läsa och förstå prognoser
 • Omarbeta rapporter och prognoser (recasting)
 • Värdedrivare – identifiera och förstå vad som ökar/minskar företagsvärden

Del 3. Företagsvärdering

 • Dynamiken bakom företagsvärdering
 • Metoder
 • Kassaflödesvärering (DCF)
 • Alternativkostnad (Replacement Cost)
 • Avkastningskrav (Internal Rate of Return)
 • Strategiskt värde
 • Jämförbara M&A transaktioner/marknadsdata
 • Jämförbara värderingar (Public Peer-groups) 
 • Case: Värdering av olika typer av tech-bolag

Del 4. Transaktionsstruktur

 • Definition 
 • Komplexitet
 • Aktier och inkråm (Stock vs. Asset)
 • Olika sätt att betala för ett företag
 • Internationella aspekter
 • Letter of Intent (LOI)/Due Diligence/Aktieöverlåtelseavtal (SPA)

  Om kursledaren:

  Mattias Borg
  Senior Financial Advisor, Experia

  Mattias Borg är Senior Advisor på den nordiska M&A-rådgivaren Experia. Han har över 20 års egen erfarenhet som tech entreprenör och har sålt och noterat flera egna bolag. Som M&A-rådgivare har hjälp många andra entreprenörer till en framgångsrik exit. Tidigare arbetade han på den amerikanska investmentbanken Corum Group och dess internationella huvudkontor i Zürich.

  Läs mer

  Kontakta oss:

  Breakit
  event@breakit.se

  Breakit är nyhetssajten som på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med över 250 000 unika läsare varje vecka.

  Breakit Crash Course är vår utbildningsdel med kurser som är till för dig som snabbt och smidigt vill kompetensutveckla dig själv – och ditt bolag.